Finansiella rapporter

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
12 november, 2020 Delårsrapport Q3 2020
27 augusti, 2020 Delårsrapport Q2 2020
14 maj, 2020 Delårsrapport Q1 2020
22 april, 2020 Årsredovisning 2019
20 februari, 2020 Bokslutskommuniké 2019