Företaget i korthet

SSM är ett ledande bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt.

Bolaget bildades 1993 och noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-cap) den 6 april 2017.

Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens urbaniter – och ambitionen är att utveckla de mest populära bostäderna i urbana områden. Därför bygger SSM prisvärda bostäder för hushåll med en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter.

I december 2018 fanns cirka 6 500 byggrätter i SSM:s projektportfölj.