Huvudkontor

SSM Holding AB (publ)

Besöks- och postadress: Torsgatan 13, 111 23 Stockholm
Telefon: +46 8 501 033 00
E-postinfo@ssmliving.se
Faktureringsadress: faktura@ssmliving.se
Organisationsnummer: 556533-3902