Kapitalmarknadsdag 2017

Den 15 november höll SSM sin första kapitalmarknadsdag. Under dagen presenterades en uppdatering av bolagets strategi och utveckling, där även Q3 2017 kommenterades.

Deltagarna gavs en visning av en prototyplägenhet från Tellus Towers planerade multifunktionella bostäder. Den globala förvaltaren Partners Group, som är en av bolagets JV-partners för bland annat Tellus Towers, presenterade sig och samarbetet med SSM.

Bolaget presenterade och visade på en god utvecklingstakt och att samtliga av koncernens finansiella mål sett över en 12-månadersperiod överträffades vid tredje kvartalets utgång. Samtidigt kommenterades det förändrade marknadsläge som uppstått under hösten. Strategin, koncernens finansiella mål samt utdelningspolicy kvarstår.

VD & koncernchef Mattias Roos, Ekonomidirektör Casper Tamm, Marknads- & försäljningschef Susanne Blomberg samt Operativ avdelningschef Johan Ellertson var dagens presentatörer. Mike Bryant, Managing Director & Co-Head Private Real Estate, presenterade Partners Group.

Se webbsändning från dagen med alla presentationer.