Kommuniké från extra bolagsstämma i SSM

SSM Holding AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma där en ny bolagsordning har antagits. Vidare beslöts om en uppdelning av bolagets aktier samt val av ny styrelseledamot.

Vid SSM Holding AB:s (publ) extra bolagsstämma den 16 december 2016 beslöts att anta en ny bolagsordning. Genom detta beslut kommer bolaget att bli ett avstämningsbolag.

Den extra bolagsstämman beslöt vidare att genomföra en uppdelning av bolagets aktier varigenom varje aktie delas upp i 100 aktier. Bolagets totala antal aktier kommer efter uppdelningen att uppgå till 30 100 000 aktier.

Vid den extra bolagstämman beslöts vidare att utse Ulf Morelius (en av bolagets grundare och tidigare styrelseledamot) till styrelseledamot för bolaget.

Efter den extra bolagsstämmans beslut består styrelsen för bolaget av Anders Janson (ordförande), Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand samt Jonas Wikström.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Janson, styrelseordförande
E-post: anders.janson@ssmfastigheter.se

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmfastigheter.se