Koncernledning

Mattias Lundgren
Mattias Lundgren

Interim VD & Koncernchef. Ledande befattningshavare sedan juni 2019.

Född: 1971.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Ledarskapsutbildning inom ramen för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Interim CFO Eastnine AB, CFO NCC AB, Ekonomi- och affärsutvecklingschef NCC Housing (nuvarande Bonava), VD NCC Boende (nuvarande Bonava Sverige) samt andra ledande positioner inom ekonomi- och affärsutveckling inom NCC-koncernen.
Övriga uppdrag: –
Innehav i SSM: –

Maria Boudrie
Maria Boudrie

Chefsjurist. Ledande befattningshavare sedan 2018.

Född: 1967
Utbildning: Jur.kand. Stockholms universitet.
Erfarenhet: Advokat och partner, Hamilton Advokatbyrå, biträdande jurist Klegal Advokatbyrå, affärsjurist KPMG samt fiskal Kammarrätten i Stockholm.
Övriga uppdrag: –
Innehav: 100 aktier

Johan Ellertson
Johan Ellertson

Avdelningschef Projekt. Ledande befattningshavare sedan 2013.

Född: 1964.
Utbildning: Gymnasieingenjör.
Erfarenhet: Tidigare VD för IQuity AB och Vvd för RCC Stockholm AB. Projektchef och projektledare inom NCC Boende AB, JM AB samt Skanska AB.
Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Heimdal 6 i Stockholm.
Innehav i SSM: 31 000 aktier.

Ann-Charlotte Johansson
Ann-Charlotte Johansson

Chef kommunikation, hållbarhet & IR. Ledande befattningshavare sedan 2016.

Född: 1968.
Utbildning: Internationell civilekonom Uppsala universitet, juridiska studier Stockholms universitet.
Erfarenhet: Kommunikations- och IR-direktör för Scandic Hotels Group. Senior rådgivare Hallvarsson & Halvarsson samt Intellecta Corporate. Kommunikations- och insamlingschef Svenska Röda Korset, Kommunikationschef GE Money Bank, IR-chef TradeDoubler, Regionschef Framfab, Konsult Accenture samt Kommunikationsroll inom Nasdaq Stockholm.
Övriga uppdrag: –
Innehav i SSM: 25 000 aktier.

Erik Lemaitre
Erik Lemaitre

Affärsutvecklingschef. Ledande befattningshavare sedan 2018.

Född: 1968
Utbildning: Diplom byggekonom, École Saint-Lambert, Paris, Företagsledning bygg och fastighet, SSE Executive Education, Stockholm
Erfarenhet: NCC, Nexity samt egen verksamhet.
Övriga uppdrag: –
Innehav i SSM: 30 000 aktier.

Ola Persson
Ola Persson

Finanschef. Ledande befattningshavare sedan 2013.

Född: 1969.
Utbildning: Ekonomie kandidat Uppsala universitet, Master of International Business University of South Carolina, diplomerad finansanalytiker Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Tidigare grundare, VD och CFO för PWPantbank samt VD och styrelseledamot för Mondial Asset Management Group och Investment Manager, Alliance Capital Partners.
Övriga uppdrag: Styrelse- och ledningsuppdrag i dotterbolag till SSM. Styrelseledamot och verkställande direktör för c ola P financial consulting AB.
Innehav i SSM: 49 500 aktier.

Casper Tamm
Casper Tamm

CFO. Ledande befattningshavare sedan 2016.

Född: 1961.
Utbildning: Civilekonom Lunds universitet.
Erfarenhet: CFO för Swedol AB. Styrelseledamot i Nima-Maskinteknik AB, Swedol Förvaltning AB och Fastighetsaktiebolaget Pistolvägen 4.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande för HACEI AB.
Innehav i SSM: 28 000 aktier.

Innehav per den 31 december, 2018.