Koncernledning

Mattias Lundgren
Mattias Lundgren

VD & Koncernchef. Ledande befattningshavare sedan juni 2019.

Född: 1971.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Ledarskapsutbildning inom ramen för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Interim CFO Eastnine AB, CFO NCC AB, Ekonomi- och affärsutvecklingschef NCC Housing (nuvarande Bonava), VD NCC Boende (nuvarande Bonava Sverige) samt andra ledande positioner inom ekonomi- och affärsutveckling inom NCC-koncernen.
Övriga uppdrag: –
Innehav i SSM: 1 000 000 köpoptioner

Maria Boudrie
Maria Boudrie

Chefsjurist. Ledande befattningshavare sedan 2018.

Född: 1967
Utbildning: Jur.kand. Stockholms universitet.
Erfarenhet: Advokat och partner, Hamilton Advokatbyrå, biträdande jurist Klegal Advokatbyrå, affärsjurist KPMG samt fiskal Kammarrätten i Stockholm.
Övriga uppdrag: –
Innehav: 100 aktier

Johan Ellertson
Johan Ellertson

Chef projektutveckling. Ledande befattningshavare sedan 2013.

Född: 1964.
Utbildning: Gymnasieingenjör.
Erfarenhet: Tidigare VD för IQuity AB och Vvd för RCC Stockholm AB. Projektchef och projektledare inom NCC Boende AB, JM AB samt Skanska AB.
Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Heimdal 6 i Stockholm.
Innehav i SSM: 31 000 aktier.

Ann-Charlotte Johansson
Ann-Charlotte Johansson

Chef kommunikation, IR, hållbarhet & försäljning. Ledande befattningshavare sedan 2016.

Född: 1968.
Utbildning: Internationell civilekonom Uppsala universitet, juridiska studier Stockholms universitet.
Erfarenhet: Kommunikations- och IR-direktör för Scandic Hotels Group. Senior rådgivare Hallvarsson & Halvarsson samt Intellecta Corporate. Kommunikations- och insamlingschef Svenska Röda Korset, Kommunikationschef GE Money Bank, IR-chef TradeDoubler, Regionschef Framfab, Konsult Accenture samt Kommunikationsroll inom Nasdaq Stockholm.
Övriga uppdrag: –
Innehav i SSM: 25 000 aktier.

Ola Persson
Ola Persson

CFO sedan 1 mars 2020 och ledande befattningshavare sedan 2014.

Född: 1969.
Utbildning: Ekonomie kandidat Uppsala universitet, Master of International Business University of South Carolina, diplomerad finansanalytiker Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Tidigare grundare, VD och CFO för PWPantbank samt VD och styrelseledamot för Mondial Asset Management Group och Investment Manager, Alliance Capital Partners.
Övriga uppdrag: Styrelse- och ledningsuppdrag i dotterbolag till SSM. Styrelseledamot och verkställande direktör för c ola P financial consulting AB.
Innehav i SSM: 49 500 aktier.

Innehav per den 31 december, 2019.