Rättelse avseende delårsrapport Q3 2015

Korrekta belopp för koncernen ska i delårsrapporten jan-sep 2015 vara Fastighetsinteckningar 42 242 tkr och Spärrade medel 9 000 tkr.För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199