Revisorer

Vid årsstämman den 15 maj 2019 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2020 med Magnus Thorling (född 1970) som huvudansvarig revisor.

Magnus Thorling är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, Sverige.