Revisorer

Vid årsstämman den 14 mars 2017 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2018 med Ola Salemyr (född 1969) som huvudansvarig revisor.

Ola Salemyr är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, Sverige.