SSM avser att noteras på Nasdaq Stockholm och genomföra en nyemission

Läs hela pressmeddelandet: SSM avser att noteras på Nasdaq Stockholm och genomföra en nyemission.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Roos, VD & Koncernchef, som nås via:

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
@anncharlotteSSM