SSM och Profi Fastigheter bildar JV för utveckling av bostäder vid Brommaplan

SSM har förvärvat 50 procent av fastighetsbolaget som äger tomträtterna Linneduken 5 och Bordduken 7 vid Brommaplan. Samtidigt bildas ett JV med Profi Fastigheter med syfte att utveckla bostäder. Utvecklingen av fler bostäder vid Brommaplan är helt i linje med Stockholms stads översiktsplan med fokus på förtätning och urbanisering.

– Brommaplan är med sina goda kommunikationsmöjligheter och närhet till både city och grönområden ett mycket intressant område för våra kunder. Vi ser potential till att utveckla upp emot 400 bostäder tillsammans med Profi, säger Mattias Roos, VD på SSM.

Bolagen samverkar idag i projektet Turbinhallen, Nacka, där 205 bostäder med modern industrikänsla möter Gustaf de Lavals historiska fabriksmiljö.För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199Om SSM
SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens stockholmare – och ambitionen är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder. Därför bygger SSM prisvärda lägenheter för en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter. Under 2015 startade SSM byggnationen av 547st bostäder. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se.