SSM söker Finanscontroller

Om SSM

SSM är en ledande bostadsutvecklare verksam i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. Vi särskiljer oss genom att utveckla bostäder för en specifik målgrupp – morgondagens urbaniter – och ambitionen är att utveckla de mest populära bostäderna i urbana områden. Därför utvecklar SSM prisvärda bostäder för hushåll med en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära spårbundna kommunikationer.

Bolaget grundades 1993 och noterades på Nasdaq Stockholm den 6 april 2017. Idag är vi totalt cirka 40 anställda, vi hanterar ett hundratal hel- och delägda bolag, fyra joint ventures och cirka 4 500 byggrätter i projektportföljen.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en Finanscontroller som kan ta stort ansvar inom koncernens interna och externa finansiella rapportering, compliance med ingångna finansiella avtal samt prognostisering och budgetering. Placering i Stockholm, heltidstjänst direktrapporterande till CFO.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

Övervaka att koncernen är i compliance med ingångna finansiella avtal samt bereda finansiella rapporter och presentationer till intern- och externrapportering. I samarbete med CFO ska finanscontrollern:

  • förbereda och uppdatera interna rapporter, till exempel likviditetsprognos, resultatprognos, finansrapport, branschanalys;
  • vara delaktig i framtagande av externrapportering till finansmarknad och samarbetspartners;
  • säkerställa kontroll och rapportering av finansiella risker;
  • framställa finansieringsförfrågningar till banker och övriga externa finansiärer;
  • administrera framtagande av OH-budget;
  • budgetera och likviditetsprognosticera fastighetsbolag och underkoncerner;
  • utföra fastighets-/projektvärderingar och IRR-beräkningar för projekt;
  • övervaka compliance med ingångna avtal i samband med finansieringar, joint ventures och fastighetsaffärer;
  • agera stöd till övriga funktioner inom SSM i finansiella frågor/beräkningar, till exempel vid förvärv av projekt;
  • utföra övriga ad hoc uppgifter inom ekonomiavdelningen samt kontinuerligt bidra till att utveckla verktyg och

Din bakgrund

Ditt främsta arbetsverktyg är Excel och du behöver vara en mycket avancerad användare av programmet.

Universitetsexamen inom ekonomi eller finans.

Fem års arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen och/eller inom corporate finance/transaktioner.

Erfarenhet av att arbeta i ett flertal affärssystem samt Microsoft Office, främst MS Teams MS Word och PowerPoint.

Att arbeta hos SSM innebär att vara delaktig i ett lag som är i ständig utveckling. Vår målmedvetna satsning på att vara en ledande bostadsutvecklare i Stockholm ger dagligen till nya utmaningar. Energi, engagemang, glädje, innovation och inspiration är ledord i vår företagskultur. Du som inte är rädd för förändring eller utmaningar och är beredd att satsa för att lyckas är välkommen att följa med oss på vår fortsatta resa.

Då tjänsten ska tillsättas snarast, sker intervjuer löpande. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Ola Persson, CFO, mobilnummer 0708 – 32 99 93.

Välkommen med din ansökan snarast till hr@ssmliving.se.

Så här hanterar SSM de personuppgifter som vi får ifrån dig när du söker ett jobb eller lämnar din kontaktinformation för att visa intresse för ett jobb:

 Ändamålet med vår hantering av dina personuppgifter är att genomföra en rekrytering och den behandling vi utför är en urvalsprocess. I processen hanteras personuppgifter – bland annat kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefon), personnummer, tidigare utbildningar, befattningar och arbetsuppgifter samt bild på dig (om du skickar med en bild i CV eller brev).

Noteringar från eventuella intervjuer och tester kan tillkomma.

 Vår lagliga grund för att spara informationen är intresseavvägning, då vi har ett berättigat intresse av att registrera personuppgifterna samt spara dem i upp till två år i händelse av att en rekrytering överklagas.

 Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter, utan ditt samtycke.

 För frågor om vår personuppgiftshantering, kontakta oss på info@ssmliving.se eller 08 – 501 033 00.