SSM utser Ann-Charlotte Johansson till kommunikations- och IR-chef

SSM Holding AB (publ), en av de ledande aktörerna inom bostadsutveckling och bostadsbyggande i Stockholmsregionen, har rekryterat Ann-Charlotte Johansson till kommunikations- och IR-chef som ett ytterligare steg i att förbereda bolaget inför en eventuell notering på Nasdaq Stockholm.Ann-Charlotte Johansson har varit verksam inom kommunikationsområdet i drygt 20 år och har haft en rad seniora positioner på bland annat Intellecta Corporate, Hallvarsson & Halvarsson, Svenska Röda Korset och är idag kommunikations- och IR-direktör på Scandic Hotels Group.

På SSM kommer Ann-Charlotte att ansvara för bolagets övergripande kommunikation samt IR och ingå i SSM:s ledningsgrupp. Ann-Charlotte tillträder rollen senast under december 2016.

– Ann-Charlotte har en bred och gedigen bakgrund av strategisk och finansiell kommunikation. Den erfarenhet och nätverk som Ann-Charlotte tar med sig blir ett viktigt bidrag i SSM:s arbete framåt, säger Mattias Roos, verkställande direktör för SSM.

– SSM har en inspirerande vision och potential för betydande tillväxt. Jag ser fram emot möjligheten att få delta i bolagets fortsatta utveckling, säger Ann-Charlotte Johansson.

Som tidigare kommunicerats har SSM valt SEB tillsammans med ABG Sundal Collier som rådgivande banker och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som juridisk rådgivare i arbetet med att förbereda bolaget inför en eventuell börsnotering.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Roos
Verkställande direktör
Telefon: 0706-18 51 99
E-post: mattias.roos@ssmfastigheter.seDenna Information
Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 08:00 den 19 juli 2016.

Om SSM Holding AB (publ)
SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens stockholmare – och ambitionen är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder. Därför bygger SSM prisvärda lägenheter för en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se