SSM utser rådgivare i syfte att förbereda för en börsnotering

SSM Holding AB (publ), en av de ledande aktörerna inom bostadsutveckling och bostadsbyggande inom Stockholmsregionen, förbereder bolaget inför en eventuell börsnotering på Nasdaq Stockholm.För att förbereda bolaget för en eventuell notering på Nasdaq Stockholm har rådgivande banker och juridiskt stöd upphandlats. SEB tillsammans med ABG Sundal Collier har valts som rådgivande banker och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har anlitats som juridisk rådgivare.

–        SSM har under flera år haft en kraftig tillväxt och bolaget har ett gott momentum och förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt. Det är därför ett naturligt steg att förbereda bolaget för en eventuell börsnotering. Det starka team vi nu har skapat tillsammans med våra rådgivare gör att vi har de bästa förutsättningarna för en framgångsrik process, säger Mattias Roos, verkställande direktör på SSM Holding AB (publ).

Intresset för SSM:s bostäder är högt bland presumtiva kunder och projekten säljs ofta slut långt innan produktionsstart. För närvarande har bolaget 1 337 bostäder i produktion i åtta projekt. Av dessa är 98 procent redan sålda.För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Roos
Verkställande direktör
Telefon: 0706-18 51 99
E-post: mattias.roos@ssmfastigheter.se

Anders Janson
Styrelseordförande
Telefon: 076-771 92 00
E-post: anders.janson@ssmfastigheter.seOm SSM Holding AB (publ)
SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens stockholmare – och ambitionen är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder. Därför bygger SSM prisvärda lägenheter för en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 CET den 12:e juli 2016.