SSM:s årsredovisning för 2016 har publicerats

SSM:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats www.ssmlivinggroup.com.

En engelsk version av årsredovisningen kommer att publiceras på samma webbplats omkring den 20 april 2017.

En tryckt svensk årsredovisning går att beställa via info@ssmliving.se från och med den 27 mars 2017.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johanson, Kommunikations- & IR-chef
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
@AnnCharlotteSSM

www.ssmlivinggroup.com