Styrelse

Anders Janson
Anders Janson

Styrelseordförande sedan 2015.
Ledamot i valberedningen.

Född: 1954.
Utbildning: Jur. kand. Stockholms universitet.
Erfarenhet: Styrelseledamot i Akelius Residential Property AB samt styrelseuppdrag i dotterbolag till SSM.
Övriga uppdrag: Advokat. Styrelseordförande för Netnod Internet Exchange i Sverige AB. Styrelseledamot för Eurid Services AB och Internetkompetens i Sverige AB.
Innehav i SSM: 237 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Per Berggren
Per Berggren

Styrelseledamot sedan 2016.
Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1959.
Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska högskolan. Ekonomisk utbildning Stockholms universitet.
Erfarenhet: VD för Hemsö och Jernhusen. Ledande positioner inom Drott, Fabege och Skanska.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Castellum AB, Fasticon Kompetens Holding AB och Slättö Förvaltning AB.
Innehav i SSM: 5 000 aktier genom bolag samt 110 000 aktier privat.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Sheila Florell
Sheila Florell

Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1965.
Utbildning: Jur. kand. Stockholms universitet.
Erfarenhet: Chefsjurist på Vasakronan samt medlem i Vasakronans koncernledning.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i dotterbolag till Vasakronan AB. Styrelsesuppleant för Lars Johansson Consulting AB.
Innehav i SSM: 105 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Krister Karlsson
Krister Karlsson

Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot av revisionsutskottet.

Född: 1970.
Utbildning: Byggnadsingenjör med kompletterande studier inom fastighetsekonomi och juridik.
Erfarenhet: Ledande befattningar inom NCC bland annat projektchef Sverige och regionchef Baltikum samt chef för plan- och fastighetsutveckling inom Rikshem.
Övriga uppdrag: Vice VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
Innehav i SSM: –

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare men ej till större aktieägare.

Bengt Kjell
Bengt Kjell

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1954.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskola i Stockholm.
Erfarenhet: Operativa ledande befattningar inom noterade bolag, bland annat som VD för Handel och Industri och vice VD och tf VD för Industrivärden. Lång erfarenhet av styrelsearbete i fastighetsbolag, bland annat som ordförande i Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SSAB, vice ordförande Pandox och Indutrade samt ledamot i Industrivärden och Amasten Fastighets AB.
Innehav i SSM: –

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare men ej till större aktieägare.

Jonas Wikström
Jonas Wikström

Styrelseledamot sedan 2016.
Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1972.
Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet.
Erfarenhet: Fondförvaltare på Catella Fondförvaltning. Grundare och VD för WR Capital. Ledande positioner inom ABG Sundal Collier och Alfred Berg.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ramblin Brands Ltd.
Innehav i SSM: 133 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Innehav per den 31 december, 2018.