Styrelse

Anders Janson
Anders Janson

Styrelseordförande sedan 2015.
Ledamot i valberedningen. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1954.
Utbildning: Jur. kand. Stockholms universitet.
Erfarenhet: Styrelseledamot i Akelius Residential Property AB samt styrelseuppdrag i dotterbolag till SSM.
Övriga uppdrag: Advokat. Styrelseordförande för Netnod Internet Exchange i Sverige AB. Styrelseledamot för Eurid Services AB och Internetkompetens i Sverige AB.
Innehav i SSM: 175 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Bo Andersson
Bo Andersson

Styrelseledamot sedan 2016.
Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1955.
Utbildning: Fil. kand. Stockholms universitet, Advanced Management Program Harvard Business School.
Erfarenhet: Verkställande direktör för OAO AvtoVAZ och OAO GAZ. Erfarenhet av inköpsstrategi- och ledarskapsfrågor från sin tid som inköpsdirektör för SAAB, GM och som styrelseledamot i Autoliv.
Övriga uppdrag: Koncernchef & VD, Yazaki Corporation Nord- och centralamerika, Europa samt Afrika.
Innehav i SSM: 142 795 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Per Berggren
Per Berggren

Styrelseledamot sedan 2016.
Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1959.
Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska högskolan. Ekonomisk utbildning Stockholms universitet.
Erfarenhet: VD för Hemsö och Jernhusen. Ledande positioner inom Drott, Fabege och Skanska.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Castellum AB, Fasticon Kompetens Holding AB och Slättö Förvaltning AB.
Innehav i SSM: 5 000 aktier genom bolag samt 110 000 aktier privat.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Sheila Florell
Sheila Florell

Styrelseledamot sedan 2016.
Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1965.
Utbildning: Jur. kand. Stockholms universitet.
Erfarenhet: Chefsjurist på Vasakronan samt medlem i Vasakronans koncernledning.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i dotterbolag till Vasakronan AB. Styrelsesuppleant för Lars Johansson Consulting AB.
Innehav i SSM: 105 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Ulf Morelius
Ulf Morelius

Styrelseledamot sedan 2016. Utsedd av Eurodevelopment i Valberedningen.

Född: 1958.
Utbildning: Gymnasieekonom.
Erfarenhet: Verkställande direktör och styrelseledamot i SSM. Styrelseuppdrag i dotterbolag till SSM. Entreprenör och grundare av SSM. 30-årig branscherfarenhet av fastighetsutveckling och tidigare roller som inköpschef.
Övriga uppdrag: Partner och styrelseledamot i Eurodevelopment Holding AG.
Innehav i SSM: 13 514 628 aktier genom Eurodevelopment AG samt 20 000 aktier privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ulf Sjöstrand
Ulf Sjöstrand

Styrelseledamot sedan 2016.
Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1947.
Utbildning: Byggnadsingenjör.
Erfarenhet: Grundare av SSM. Även grundare av och tidigare ägare till fastighetsbolag i Småland. Under 1970- och 1980- talet anställd vid Skanskas hotellprojekt i Sankt Petersburg och Bagdad.
Övriga uppdrag: Partner, styrelseledamot och verkställande direktör för Eurodevelopment Holding AG.
Innehav i SSM: 13 514 628 aktier genom Eurodevelopment AG samt 10 000 aktier privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jonas Wikström
Jonas Wikström

Styrelseledamot sedan 2016.
Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1972.
Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet.
Erfarenhet: Fondförvaltare på Catella Fondförvaltning. Grundare och VD för WR Capital. Ledande positioner inom ABG Sundal Collier och Alfred Berg.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ramblin Brands Ltd.
Innehav i SSM: 133 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Peter Wågström
Peter Wågström

Styrelseledamot sedan 2019.

Innehav per den 31 december, 2018.