# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2018-03-31
2 Länsförsäkringar Fonder 3 480 957 8,9% 8,9%   2018-03-31
3 Tredje AP-fonden 1 254 763 3,2% 3,2% -0,09% 2018-03-31
4 Gösta Welandson med bolag 932 747 2,4% 2,4%   2018-03-31
5 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2018-03-31
6 Avanza Pension 297 684 0,8% 0,8% 0,04% 2018-03-31
7 Bengt Malmegård 274 342 0,7% 0,7%   2018-03-31
8 XACT Fonder 182 749 0,5% 0,5% -0,01% 2018-03-31
9 Anders Janson 174 000 0,4% 0,4%   2018-03-31
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 170 392 0,4% 0,4%   2018-03-31
Total top 10 34 699 690 88,4% 88,4% -0,06%  
Övriga 4 552 852 11,6% 11,6% 0,06%  
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.