# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2017-07-31
2 Länsförsäkringar Fonder 3 134 058 8,0% 8,0%   2017-07-31
3 Tredje AP-Fonden 1 385 286 3,5% 3,5% -0,05% 2017-07-31
4 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2017-07-31
5 Gösta Welandson 847 458 2,2% 2,2%   2017-07-31
6 Malmegårds Fastighets Aktiebolag 274 342 0,7% 0,7%   2017-07-31
7 Säästöpankki Fonder 243 360 0,6% 0,6%   2017-07-31
8 XACT Fonder 187 087 0,5% 0,5% -0,01% 2017-07-31
9 Avanza Pension 172 871 0,4% 0,4% -0,01% 2017-07-31
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 169 992 0,4% 0,4%   2017-07-31
Total top 10   34 346 510 87,5% 87,5% -0,07%  
Övriga   4 906 032 12,5% 12,5% 0,07%  
Totalt   39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%