Valberedning 2018

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den sista dagen för aktiehandel i september månad samt styrelsens ordförande.

Inför årsstämman 2018 är sammansättningen enligt följande:

  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Ulf Morelius, utsedd av Eurodevelopment AG
  • Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
  • Anders Janson, styrelseordförande i SSM Holding AB

Johannes Wingborg är utsedd till valberedningens ordförande.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans 81,1 procent av aktierna och rösterna i SSM per 31 december 2017.

Aktieägare som önskar lämna förslag till SSMs valberedning inför årsstämman 2018 kan göra det via e-post till: nominationcommittee@ssmliving.se eller via brev till adressen: SSM Holding AB, Attn: Valberedningen, 111 22 Stockholm, senast den 8 januari 2018.