Valberedning 2019

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding, som är bolagets tredje största aktieägare vid det aktuella tillfället 2018, har avböjt att ingå i valberedningen. Av den anledningen ingår även bolagets fjärde största aktieägare i valberedningen och sammansätttningen inför årsstämman 2019 är enligt följande:

  • Ulf Morelius, utsedd av Eurodevelopment AG
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
  • Anders Janson, styrelseordförande i SSM Holding AB

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 80,5 procent av aktierna och rösterna i SSM.

Årsstämman i SSM kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2019 i bolagets lokaler på Torsgatan 13 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till SSMs valberedning kan göra det via e-post till: nominationcommittee@ssmliving.se eller via brev till adressen: SSM Holding AB, Attn: Valberedningen, 111 23 Stockholm, senast den 14 januari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Twitter: @AnnCharlotteSSM