Valberedning 2020

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding AB, som är bolagets tredje största aktieägare vid det aktuella tillfället 2019, har avböjt att  nominera en person i valberedningen. Av den anledningen ingår även bolagets fjärde största aktieägare i valberedningen och sammansätttningen inför årsstämman 2020 är enligt följande:

  • Ulf Morelius, utsedd av Eurodevelopment AG
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Mattias Roos, utsedd av Mattias Roos
  • Anders Janson, styrelseordförande i SSM Holding AB

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 80,4 procent av aktierna och rösterna i SSM.

Årsstämman i SSM kommer att hållas torsdagen den 14 maj 2020 i bolagets lokaler på Torsgatan 13
i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till SSMs valberedning kan göra det via e-post till: nominationcommittee@ssmliving.se eller via brev till adressen: SSM Holding AB, Attn: Valberedningen,
Box 517, 101 30 Stockholm, senast den 31 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Twitter: @AnnCharlotteSSM